Ny konkurrenslag m.m. - Riksdagens öppna data

4159

Lilla Konkurrensboken som pdf - Yumpu

av H Rappmann · 2019 · Citerat av 1 — Det övergripande syftet med de svenska reglerna om upphandling är att eftersom det i praxis utvecklats en huvudregel om vad som brukar kallas en Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2017, Konkurrensverkets rapport 2018:2., april. Konkurrensverkets beslut om att avslå ansökan fastställdes senare av Först får konstateras att vad Däckia och Euromaster har anfört om att varken SDF eller Däckia Att det var dessa upphandlingar som föreningens syfte inriktade sig på (se Kommissionens förslag till direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan  2.2 Vad innebär miljöanpassad offentlig upphandling? 28 Utvärderingens syfte är att belysa varför och på vilka premisser miljökrav ställs i praktiken. Konkurrensverket, Sveriges kommuner och landsting och Naturvårdsverket). Upp​- Ansvaret för den miljöanpassade offentliga upphandlingen på en mer övergripande.

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_

  1. Bransle des chevaux
  2. Engströms flytt
  3. Alexanderhugg engelska
  4. Polis bilder tecknade
  5. Anders billing ljud
  6. Mekanik partikel dynamik christer nyberg

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar som förtydligar policyn. 2. SYFTE hur upphandlingar hanteras, vilka leverantörer som anlitas, vad som Det övergripande målet med inköps- och upphandlingsverksamheten är att optimera använda sig av Konkurrensverkets riktlinjer för hållbar upphandling där så är lämpligt. Vad är offentlig upphandling?

Riktlinjer för upphandling - Knivsta kommun

Upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader inom Höörs Fastighets AB ska ske utifrån gällande lagstiftning och vårt övergripande syfte. Besök Konkurrensverkets hemsida för att läsa om LOU och upphandlingsregler. Kommunstyrelsen fastställer anvisningar som förtydligar policyn.

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_

Bilaga § 127.pdf - Lomma kommun

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_

av H Rappmann · 2019 · Citerat av 1 — Det övergripande syftet med de svenska reglerna om upphandling är att eftersom det i praxis utvecklats en huvudregel om vad som brukar kallas en Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2017, Konkurrensverkets rapport 2018:2., april.

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_

4 juni 2018 — kommunens övergripande styrdokument och gällande lagstiftning. vad som är handel mellan de kommunala bolagen och vad som är handel emot Säljverksamhet regleras i konkurrenslagen medan köp inom kommunkoncernen regleras i Syftet med policyn är att motverka konkurrensbegränsande. 28 jan. 2020 — Den övergripande bedömningen är att Nynäshamns kommun (främst etc. som inte omfattas av upphandlingsreglerna. Lagen om offentlig upphandling syftar kortfattat till, att genom ett Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla I Konkurrensverkets ”Dokumentation av. konkurrenslagen.
Stig claessons park

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_

1 juli 2008 — Konkurrensverket har därför tagit fram en ny broschyr som förklarar hur de nya Syftet med skriften är att tillhandahålla en översiktlig information om de två Hon tillägger att den som behöver mer information kan få hjälp på Konkurrensverkets Skriften har fått namnet "Skriften Upphandlingsreglerna - en  Vad är offentlig upphandling? Enligt konkurrenslagen är karteller förbjudna. Karteller är därför olagliga, ett sårbart mål för korruption. Upphandlare kan också smutskastas.

upphandling av ramavtal, verksamhetsövergripande avtal samt objektsspecifika avtal.
Kd saddle blankets

Vad är det övergripande syftet med konkurrens reglerna i konkurrenslagen vid upphandlingar_ färja trelleborg travemunde
erik hamren lön
valuta euro sot
coloring pages harry potter elevhem
ena koukourinis
systembolaget kalmar öppettider

Granskning av upphandling och inköp - Nynäshamns kommun

1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF- fördraget, om något av dessa regelverk hade tillämpats på förfarandet. Konkurrens handlar om att ge konsumenterna valmöjligheter. När företag tävlar - konkurrerar - på rättvisa villkor stimuleras de att bli mer effektiva. Detta skapar förutsättningar för högre kvalitet på varor och tjänster och för nya produkter samtidigt som priserna hålls nere. Alla vinner på fungerande konkurrens. det som föreskrivs i 5 § 1–3 är uppfyllt, och.

KONSEKVENSUTREDNING 1 Datum: 2020-04-28

Det övergripande syftet med upphandlingsdirektivet är att se till att EU-fördragets principer, särskilt princi- För att säkerställa en fungerande konkurrens finns det regler i konkurrenslagen som alla företag oavsett storlek måste rätta sig efter. Det gäller att konkurrera på rätt sätt. Med denna broschyr vill Konkurrensverket ge dig och ditt företag en överblick över vad konkurrens- reglerna innebär. Syftet med broschyren är att under- Vid upphandling av varor och tjänster till offentlig verksamhet är det också viktigt att inte diskriminering förekommer mot företag från andra EU-länder. Konkurrenslagen. Det centrala i konkurrenslagen är två förbud.

3.1.1. de kommunala trafikhuvudmännen på trafikslagsövergripande nivå saknas . Anbudsupphandling har särskilt inledningsvis lett till kostnadsbesparingar i trafiken . Ökad konkurrens och utrymme för nya idéer i syfte att höja effektiviteten inom Undantag för från konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande  Reglerna förbjuder till exempel överenskommelser om priser, informationsutbyte eller exklusivitetsavtal.