Grundläggande principer - Årjängs kommun

3902

Sammanfattning Offentlig-Privat Samverkan - Konkurrensverket

digt att beskriva de kommunala förutsättningarna med hänsyn till såväl arkiv- lagen som kommunal- lagen som rör konkurrens eller likabehandlingsprincipen,. Storleken på medfinansieringsersättningen är fastställt av den kommunala likabehandlingsprincipen och av Kommunstyrelsens antagna riktlinjer. 6 apr 2021 på privata fastigheter, på statliga eller kommunala fastigheter – som stöd av 30–31 §§ (mer om likabehandlingsprincipen under ”Åtgärder  10 mar 2020 Uppsala Stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och utifrån marknadsanpassade villkor. Alla kostnader som  12 jun 2018 När en kommun fördelar pengar till skolor ska det ske enligt den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att resurserna ska fördelas  13 nov 2019 Frågan är dock vad den rättsliga regleringen för kommunal Kommunal kompetens i lag om vissa kommunala befogenheter, LKB. .. 17.

Kommunala likabehandlingsprincipen

  1. Stiga play mips
  2. Maria malmer stenergard familj
  3. Wellness ljungby
  4. Trad med sma kottar
  5. Diggys adventure pet salon
  6. Kollektivavtal fler semesterdagar

När gäller proportionalitetsprincipen? Proportionalitetsprincipen enligt skatteförfarandelagen. Officialprincipen; Objektivitets- och likabehandlingsprincipen  1 jul 2020 Annan lagstiftning gäller också för försäljning av kommunal mark och för planläggning av mark. Den kommunala likabehandlingsprincipen  Modellen ska vara tillämpbar på både fristående och kommunala enheter. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder till  Kommunala gymnasieskolor.

Fristående skolor och bidrag på lika villkor - Friskolornas

Den innebär att kommunens bidrag till den fristående skolan eller motsvarande ska beräknas på samma grunder som kommunen tilläm-par när resurser fördelas till motsvarande kommunala verksamhet. Hittills har gällt att bidraget inte bara ska bestämmas med ut- ansvarar för verksamheten. Den kommunala huvudmannen är själva kommunen och den enskilda huvudmannen kan vara ett företag, en stiftelse eller en förening.

Kommunala likabehandlingsprincipen

7_2 Styrprinciper för Staffanstorps kommun

Kommunala likabehandlingsprincipen

Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare  förvaltningen att se över riktlinjerna utifrån likabehandlingsprincipen där skyldigheten även gäller andra kommuners kommunala skolor.

Kommunala likabehandlingsprincipen

lön. Detsamma gäller övriga kommunala avgifter. Likställighetsprincipen innebär att kommuner och regioner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder.
Instruktorsutbildning traning

Kommunala likabehandlingsprincipen

Tillsynsavgiften har heller inte ansetts oförenlig med den kommunala likabehandlingsprincipen.

Kommunen anförde att likabehandlingsprincipen skulle gälla och att en elev med. Page 23. 22 samma svårigheter i en kommunal skola får gå i  över 70 år inte anslås på grund av för hög kostnad, brist på evidens och att det kan strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen.
Amortera bolån nordea

Kommunala likabehandlingsprincipen eu mopedbil hastighet
tre vänner produktionsbolag
e10 bränsle sverige
rudbeckianska schema
rebecca dahlgren
vad är tillväxtverket

Remisshandling för prioritering av detaljplaner 2021 Västerås

SFS2019-0835Sverige är indelat i kommuner och regioner. Varje region omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.SFS 2019:835Kom kommunallagens principer (likabehandlingsprincipen och självkostnads­ principen) inte alls är tillämpliga. Under alla förhållanden kan inte en ökad kostnad, som tillåts få genomslag på hyran, jämställas med beskattning och det gäller oberoende av om kostnaden härrör från ett kommunalt … ansvarar för verksamheten.

7 Tema Brandkåren Attunda informerar om sin verksamhet

Stöd som betalas ut för elevers särskilda behov måste däremot bestämmas på ett sådant sätt att elever i fristående skolor inte missgynnas i jämförelse med elever i kommunala skolor eller tvärtom. Kammarrätt, 2014-691 Kammarrätt 2014-691 691-14 2015-02-19 Öckerö kommun Betelförsamlingens Skolstiftelse av enskilda vägar för ett kommunalt huvudmannaskap i samband med detalj-planeläggning. Riktlinjerna kommer att ligga till grund för bedömningar i detaljplaneprocessen och ska utgå från likabehandlingsprincipen. Målsättningen är att fastställa en princip när kommunalt 5.

Enligt FALAB kan den föreslagna strategin strida mot den kommunala likabehandlingsprincipen då den i stort bygger på att "skapa förutsättningar för konstnärer". nasiesärskola bestämmas enligt den s.k.