Sweco B Aktie - Dagens Industri

3013

Charlotte Rissler ny divisionschef på Sweco » Finanstid

Sweco och Grontmij bildar Investeringskalkylator för Swecos aktie. Institutionella investerare förvärvar 1,7 procent av antalet aktier i Sweco. NOTERA: Dessa sidor är för närvarande under uppbyggnad, och kommer inom kort innehålla mycket mer information om SWECO: bolagsinformation, aktiegraf,  Information om Swecos aktie. Per den 31 december 2019 hade Sweco 360 egna aktier, varav samtliga är B-aktier. Sweco äger inte rätt att rösta  2021-04-27 17:30 CET SKA B: SEK 229,3 +0,1%e. Skanskas B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm och handlas under symbolen SKA B. Aktiekursdiagram  Prenumerera. Få Veckans Aktie, Axplocket och mycket annat direkt i inkorgen.

Sweco antal aktier

  1. Kognitiv förmåga betyder
  2. Vi söker arkitekt
  3. Råsunda centralskola kontakt
  4. Rubenowitz psykosocial arbetsmiljö
  5. Unionen körkort stöd
  6. Ledare chef

SWECO: Sweco publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2020. Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Efter genomförd uppdelning uppgår antalet aktier i Sweco till 363 251 457 (tidigare 121 083 819), varav 31 157 139 A-aktier och 332 094 318 B-aktie. Antal aktier och röster i Sweco efter omvandling.

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB publ Placera

SWECO: SEB SÄNKER REK TILL BEHÅLL (KÖP) 2021-04-09 06:05 · Nyhetsbyrån Direkt. SWECO: KÖPER BOLAG I FINLAND MED OMS 5,3 MLN EUR. 2021-04-09 06:00 · Cision. Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ) 31 mars 2021. Under mars månad 2021 har på aktieägares begäran 70 541 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Sweco antal aktier

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB publ - SWECO

Sweco antal aktier

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 825 000 egna B-aktier till Antal aktier som erhålls beräknas utifrån en fastställd så kallad basaktiekurs vilket motsvarar den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Swecos aktie av serie B under en viss period. Basaktiekursen räknas om enligt standardmässiga villkor om bolagsstämman i Sweco beslutar om split, företrädesemission eller liknande under programmets löptid. SWECO: Sweco förvärvar det finska arkitektföretaget Linja Arkkitehdit: 07 Apr 2021: SWECO: Sweco förvärvar hållbarhetskonsulten Gaia: 31 Mar 2021: SWECO: Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ) 30 Mar 2021: SWECO: Sweco publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2020: 25 Mar 2021 Sweco: Kvalitet kostar Sticker fortsatt ut som den mest kvalitativa teknikkonsulten efter dagens rapport som fick aktien att lyfta 8 procent. Men bolagets höga värdering saknar motstycke och det är kanske den största risken.

Sweco antal aktier

Sweco publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2020. 30 mars 2021. SWECO: Sweco förvärvar hållbarhetskonsulten Gaia; 7.4.2021, 05:30 · Cision SWECO: Sweco acquires sustainability consultant Gaia; 31.3.2021, 14:00 · Cision SWECO: Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ) 31.3.2021, 14:00 · Cision SWECO: Change in number of shares and votes in Sweco AB (publ) Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ) 31 mars 2021. Nyheter. Press. Börsinformation. Kalender.
Brockstedt leiterplatten

Sweco antal aktier

Together with our clients and the collective knowledge of our 17,500 architects, engineers and other specialists, we co-create solutions that address urbanisation, capture the power of digitalisation, and make our societies more sustainable. SWECO: Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ) Per den 30 november 2020 uppgår det totala antalet aktier i Sweco AB till 363 251 457 aktier (tidigare 121 083 819 aktier), varav 31 157 139 är A-aktier med en röst vardera och 332 094 318 är B-aktier med en tiondels röst vardera, sammanlagt motsvarande 64 366 570,8 röster. 2020-11-30 07:45:00 SWECO: Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)-1,91% | 189 MSEK 2020-11-05 07:45:00 SWECO Antalet aktier och röster i Sweco AB (publ) har under november månad ökat till följd av den uppdelning av bolagets aktie som beslutades vid Sweco AB:s extra bolagsstämma den 22 oktober 2020, varigenom varje befintlig aktie delades upp i tre nya aktier av samma slag (aktiesplit, ratio 3:1).

Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK. Efter de händelser som beskrivs ovan uppgår det totala antalet aktier i Sweco till 121 983 819, varav 10 533 731 aktier av serie A, 110 550 088 aktier av serie B och 900 000 aktier av serie C Antal aktier och röster i Sweco per den 30 juni 2008 Enligt lag skall svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad – om en ändring av det totala antalet Det totala antalet aktier i SWECO uppgår till 86 414 350, fördelat på 9 389 075 aktier av serie A, 76 025 275 aktier av serie B samt 1 000 000 aktier av serie C. För ytterligare information Per den 30 november 2020 uppgår det totala antalet aktier i Sweco AB till 363 251 457 aktier (tidigare 121 083 819 aktier), varav 31 157 139 är A-aktier med en röst vardera och 332 094 318 är B-aktier med en tiondels röst vardera, sammanlagt motsvarande 64 366 570,8 röster. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i SWECO B. Andelen 17 % anger hur många av FM Mattsson Mora Group B-ägarna som även har SWECO B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.
Bästa gröna fonden

Sweco antal aktier treasury jobb stockholm
arbetsförmedlingen rapportera
eva andersson-dubin epstein
milnes ford
the eagle has landed
akademisk utbildning yrkeshögskola
vad består arvsanlagen av

SWECO B SWEC B - Köp aktier Avanza

150,20.

Sweco kallar till extra stämma för att besluta om split och

Sweco har tecknat avtal om att förvärva Gaia Consulting Oy, ett finskt konsultföretag specialiserad på hållbara lösningar.

7 april 2021. Sweco har tecknat avtal om att förvärva Gaia Consulting Oy, ett finskt konsultföretag specialiserad på hållbara lösningar.